Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjena i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, prvo čitanje P.Z. 570 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 71. sjednici, održanoj 27. lipnja 2019., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  13. veljače 2019.
Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 550-01/!9-03, Urbroj: 50301-25/14-19-5, od 15. ožujka 2019. na navedeni akt.

Predstavnica predlagatelja u uvodnom je dijelu istaknula razloge za podnošenje prijedloga zakona koji se, prema njihovu mišljenju, očituju u izostanku jedinstvene nacionalne politike u području formalne skrbi o djeci, odnosno izostanku najavljivane demografske revitalizacije. Prema njihovu mišljenju sustavnijim financijskim izdacima pružila bi se bolja podrška mladim obitelji, što je značajan čimbenik i kod odluke o širenju obitelji. Stoga, uz druge demografske mjere, smatraju potrebnim osigurati minimalni standard te predlažu osigurati svim majkama minimalan iznos od 3.991,00 kn novčane potpore za prvu godinu života djeteta. Također smatraju da je najveći teret roditeljske brige većinom na ženama te predlažu da vremenske potpore i pripadajuću naknadu plaće ili druge novčane naknade mogu umjesto majke odnosno oca djeteta ostvarivati baka ili djed djeteta. To je predloženo u svrhu osiguravanja i organiziranja obiteljskog i poslovnog života obitelji s obzirom na to da je razvidno da očevi nedovoljno koriste pravo na roditeljski dopust ili druge vremenske potpore te teret podizanja i brige oko obitelji pada na žene. Za provedbu predloženih mjera iz državnog proračuna trebalo bi izdvojiti 350 milijuna kuna, s tendencijom rasta u idućim godinama, ako se mjera pokaže učinkovita u demografskom smislu.

S tim u vezi, obrazlažući Mišljenje Vlade RH, predstavnik resornog ministarstva ukazao je na normativni dio Prijedloga zakona istaknuvši da temeljna prava na potpore, rodiljne i roditeljske naknade proizlaze iz činjenice roditeljstva te da je prenošenje ovakvih potpora i naknada na treće osobe, u suprotnosti sa samom njihovom svrhom, koje se priznaju roditeljima djece. 

U raspravi, pojedini članovi Odbora bili su mišljenja da predlagatelj nije razradio u dovoljnoj mjeri sredstva koja je potrebno osigurati u državnom proračunu, odnosno da ne daje prijedloge za pokrivanje povećanih rashoda i izdataka proračuna, dok su ostali članovi bili mišljenja da država treba odlučiti u kojem smjeru želi razvijati demografsku obnovu te s tim u vezi i osigurati i dostatna sredstva. 

Nakon provedene rasprave Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku većinom glasova (5 glasova „za“ i 7 glasova „protiv“) nije podržao

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, P. Z. br. 570.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora. 

PREDSJEDNICA  ODBORA

doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med.