Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kemikalijama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 814

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 84. sjednici Odbora održanoj 22. siječnja 2020., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kemikalijama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 814, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. prosinca 2019. 

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnica predlagatelja uvodno je istaknula kako se u odnosu na važeći Zakon o kemikalijama, ovim Prijedlogom zakona predlažu izmjene, odnosno dopune pojedinih odredbi zbog usklađivanja s novim propisima iz područja kemikalija, koji su usvojeni na razini Europske unije. To su odredbe o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti s opasnim kemikalijama, odredbe o organizaciji stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija, provedbi i provjeri znanja o zaštiti od opasnih kemikalija, odredbe o stavljanju na tržište pojedinih kategorija opasnih kemikalija te odredbe o pojedinim inspekcijskim ovlastima sanitarnih inspektora u vezi sa zabranom obavljanja djelatnosti s opasnim kemikalijama.

Tijekom rasprave članovi Odbora pohvalili su zakonski prijedlog kojim se u odnosu na važeći zakon predlažu izmjene i dopune pojedinih odredbi, međutim, pojedini članovi Odbora bili su mišljenja da predloženo brisanje odredbi o obvezi ishođenja odobrenja gospodarskim subjektima koji obavljaju djelatnost s opasnim kemikalijama, nije dobro. S tim u vezi, nisu se složili s objašnjenjem predlagatelja da je predloženo rješenje u svrhu rasterećenja gospodarskih subjekata i ubrzanja početka obavljanja djelatnosti te da se uvjeti za njihovo obavljanje ne mijenjaju već ostaju nepromijenjeni. Bili su mišljenja da iako se radi o određenim pogodnostima za gospodarske subjekte, radi važnosti zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite okoliša od štetnog djelovanja kemikalija, ovi uvjeti ne bi smjeli biti izuzeti. 

Nakon provedene rasprave članovi Odbora većinom su glasova (8 „za“ i 2 „protiv“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

zaključka

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kemikalijama

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju  da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr. sc.  Ines Strenja, dr. med.