Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 10. (elektroničkoj) sjednici održanoj 26. siječnja 2021. raspravljao je o Prijedlogu nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 14. siječnja 2021.  

Odbor je o Prijedlogu nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Nacionalni strateški okvir predstavlja krovni dokument na području budućeg razvoja i ciljeva koje Hrvatska želi postići do 2030. Osim toga, kao članica Europske unije, Hrvatska na raspolaganju pri ostvarivanju tih ciljeva ima izdašna europska sredstva, koja je potrebno što bolje iskoristiti. 
Članovi Odbora razmotrili su Prijedlog nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. posebno u dijelu djelokruga rada Odbora, odnosno prioritete i strateške ciljeve na području zdravstva i zdravstvene skrbi, zdravog, aktivnog i kvalitetnog života, prioriteta provedbe politike na području socijalne politike, dostojanstvenog starenja i primjerenosti mirovina, demografske revitalizacije i boljeg položaja obitelji, socijalne solidarnosti i odgovornosti.

Članovi Odbora većinom su glasova (7„za“ i 4 „protiv“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE  REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030.


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.             
                                                                                                                                  

PREDSJEDNICA  ODBORA 

Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.