Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, prvo čitanje, P. Z. br. 44

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 14. sjednici održanoj 25. veljače 2021. raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, prvo čitanje, P. Z. br. 44, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila zastupnica Anka Mrak-Taritaš aktom od 8. listopada 2020.
 
Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

U uvodnom dijelu predlagateljica je objasnila da se ovaj Prijedlog zakona odnosi na bolju zaštitu osoba koje se nalaze u samoizolaciji za vrijeme širenja epidemije novog koronavirusa (SARS-CoV-2), kao i na sprječavanje njegova širenja. Stoga predlagatelj smatra da bi naknada plaće za osobe kojima je određene mjera samoizolacije trebala biti 100 posto od osnovice za naknadu plaće kao što je, primjerice, slučaj zbog privremene nesposobnosti zbog ozljede na radu. Također misle da bi osobe koje su zaposlene i bile su u kontaktu s osobama kojima je potvrđen COVID-19, mogle prešutjeti kontakt sa zaraženim zbog straha od smanjenih primanja u ta dva tjedna te na taj način doprinijeti širenju zaraze. Time se poništavaju napori i višestruko veća sredstva uložena u suzbijanje epidemije koronavirusa.

Predlagatelj je u sadašnjem tekstu zakona primijetio i nelogičnost zbog koje osobe koje doniraju organe i živo tkivo u korist druge osobe isto tako nemaju pravo na 100 posto od osnovice za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti zbog transplantacije organa i tkiva, pa ovom dopunom predlažu da se ispravi i ta nelogičnost te da osobe koje drugima doniraju svoje organe ili tkivo također imaju pravo na 100 posto naknade plaće.

Obrazlažući mišljenje Vlade RH na navedeni akt predstavnik Ministarstva zdravstva istaknuo je da Vlada RH ne podržava donošenje predloženog zakona, jer predlagateljica  nije  procijenila  iznos  potrebnih  sredstava  za provedbu  predloženog  zakona, niti  izvore  sredstava  iz  kojih  bi  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)  osigurao  potrebna  sredstva. S obzirom da HZZO raspolaže određenim sredstvima koja su namijenjena za troškove zdravstvene zaštite i novčane  naknade koje osigurane osobe mogu ostvariti u  okviru obveznoga zdravstvenog osiguranja, a ista su već raspoređena po aktivnostima financijskog plana za 2020., HZZO predloženo povećanje naknade plaće neće moći provesti, ako se ne osiguraju dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

 U raspravi, članovi Odbora bili su podijeljenog mišljenja. Dok su jedni smatrali da je potrebna prije svega cost-benefit analiza te da bi se za povećanje novčanih naknada svakako trebala pronaći novčana sredstva, drugi su bili mišljenja da bi se zbog povećanja naknada osoba u samoizolaciji, na izvjestan način i omogućio i povećao broj mogućih zlouporaba korištenja ovog instituta.  

Nakon provedene rasprave članovi Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku većinom glasova su (3 „za“, 6 „protiv“ i 1 „suzdržan“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru na usvajanje sljedeći 

z a k lj u č a k

Ne prihvaća se PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, P. Z. br. 44

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr.med., potpredsjednicu Odbora.     

 

   PREDSJEDNICA  ODBORA  

Renata Sabljar - Dračevac, dr. med.