Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 153

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 29. (elektroničkoj) sjednici Odbora održanoj 29. lipnja 2021., raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 153, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. lipnja 2021.

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Ovim Prijedlogom zakona predlaže se druga dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: ZZNO), kao rezultat potrebe njegova usklađenja s predloženim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (u daljnjem tekstu:KZ), kojim se dopunjava značenje izraza bliske osobe iz članka 87. stavka 9. KZ/11 sadašnjim ili bivšim parterima u intimnoj vezi. Dopunom članka 8. stavka 2. ZZNO/17, na opisani način, krug osoba na koje će se ZZNO/17 primijeniti bit će istovjetan dopuni kruga bliskih osoba sadašnjim ili bivšim partnerima u intimnoj vezi koja se predlaže Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, kojima će KZ/11 bilo kroz kazneni progon po službenoj dužnosti ili kvalificirani oblik počinjenja pojedinih kaznenih djela iz kataloga KZ/11 pružiti jaču kaznenopravnu zaštitu.

Predloženom dopunom članka 8. stavka 2. ZZNO/17 koji propisuje krug osoba na koje se isti primjenjuje, vrši se harmonizacija prekršajnog zakonodavstva kojim se regulira materija zaštite od nasilja u obitelji s kaznenim zakonodavstvom, na način da će se predloženom izmjenom omogućiti primjena ZZNO/17 na sadašnje ili bivše partnere u intimnoj vezi, odnosno na istovjetan krug osoba kojima će se stupanjem na snagu predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona pružiti dodatna zaštitu u slučaju počinjenja kaznenih djela vezanih uz nasilje u obitelji, jer će isti biti obuhvaćeni dopunjenom definicijom bliske osobe iz članka 87. stavka 9. KZ/11.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (12 „za“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio  Renatu Sabljar-Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti, prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr.med., potpredsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.