Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 596

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 117. sjednici Odbora, održanoj 29. studenoga 2023. raspravljao je o PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SESTRINSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 596 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 23. studenoga 2023.

Odbor je o prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnica predlagatelja uvodno je istaknula da se predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu uređuje način stjecanja više razine obrazovanja medicinskih sestara te se u Zakon uvrštavaju, do sada izostavljeni, stručni diplomski studiji. Definiraju se kompetencije prvostupnica/prvostupnika sestrinstva sa završenom specijalizacijom iz djelatnosti hitne medicine te im se omogućava primjena znanja, vještina i lijekova u životno ugrožavajućim stanjima bez prisustva liječnika. Propisuje se obveza prvostupnicama/prvostupnicima sestrinstva s odobrenjem za samostalan rad, izrađivanje plana zdravstvene njege te se uređuje odgovornost za lakše i teže povrede radnih dužnosti medicinskih sestara/tehničara.

Prijedlogom Zakona dopunjuju se ovlasti Hrvatske komore medicinskih sestara kojoj se time omogućuje provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i donošenje preporuka o osobnoj radnoj odjeći medicinske sestre/ tehničara. Isto tako, ovim prijedlogom Zakona omogućava se provedba reformske mjere unapređenja učinkovitosti djelatnosti hitne medicine sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026.
U raspravi članovi Odbora su izrazili mišljenje da je postojeći Zakon bilo potrebno osuvremeniti, jer su se dogodile brojne promjene te je potrebno unaprijediti struku. Pohvaljene su izmjene Zakona, koje su bile nužne kao i priznavanje kompetencija, ali je više puta ponovljeno da je nužno pronalaženje cjelovitog rješenja te je potrebno mijenjati cijeli Zakon. Predstavnica predlagatelja iznijela je podatak da je u ovom trenutku 139 prvostupnika sestrinstva na specijalizaciji koja bi trebala završiti početkom srpnja te je bilo potrebno kroz ovaj zakon urediti prijenos kompetencija kako bi oni mogli početi raditi. 

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (8 „za“) odlučili predložiti  

Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k:

Prihvaća se PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SESTRINSTVU

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora. 

PREDSJEDNICA ODBORA 
Renata Sabljar - Dračevac, dr. med.