Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, drugo čitanje P.Z.E. br. 155

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 26. sjednici, održanoj 11. listopada 2017. raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  22. rujna 2017.

Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja u uvodnom je obrazloženju istaknuo kako predloženi zakon omogućava fleksibilnu prilagodbu domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, osiguravajući pravovremeni prijenos i primjenu Direktive Komisije (EU) 2015/1787 od 6. listopada 2015.

Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama o vodi za ljudsku potrošnju proširuju se zahtjevi za monitoring (praćenje) zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju uvođenjem procjene rizika. Proširuju se i obveze pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe vezano uz uspostavljanje sustava upravljanja rizicima i krizom umjesto dosadašnjeg sustava samokontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, temeljenoga na osnovi sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka. Ujedno, propisuje se obveza podnošenja zahtjeva Ministarstvu zdravstva, a u svrhu odobravanja planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju. Ministarstvo zdravstva vodi i Registar pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, sa svrhom  upisa, odnosno registracije. 

Članovi Odbora u raspravi su pozitivnim ocijenili obvezu objavljivanja ažuriranih podataka i obavješćivanja javnosti o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, smatrajući dobrim što i građani mogu zatražiti takve podatke.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (10 glasova „za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ZAKON O  IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr.sc. Ines Strenja-Linić, dr. med., predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med.