Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni zakona o kemikalijama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 814

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 92. sjednici Odbora održanoj 4. ožujka 2020., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kemikalijama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. veljače 2020. 

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo kako se ovim Zakonskim prijedlogom u svrhu rasterećenja gospodarskih subjekata, u konkretnom slučaju  pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost s opasnim kemikalijama, predlaže brisanje odredbi o obvezi  ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti s opasnim kemikalijama, ali bez izmjene uvjeta za obavljanje djelatnosti s opasnim kemikalijama. Ukidanjem obveze ishođenja navedenog odobrenja gospodarskim subjektima, u konkretnom slučaju pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost s opasnim kemikalijama, smanjilo bi se financijsko opterećenje vezano uz početak obavljanja djelatnosti te ubrzao početak obavljanja djelatnosti. Uvjeti za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija u pogledu prostora, opreme, zaposlenika ostaju nepromijenjeni. Nadzor nad pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost s opasnim kemikalijama i dalje obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata.

Izmjenom odredbi o organizaciji stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija, provedbi i provjeri znanja o zaštiti od opasnih kemikalija omogućit će se da stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Također, mijenjaju se i odredbe o ovlastima  nadležnih sanitarnih inspektora, posebno u dijelu zabrane obavljanja djelatnosti bez ispunjavanja propisanih uvjeta, a sve u svrhu zaštite zdravlja ljudi i okoliša. 

U odnosu na tekst Prijedloga zakona u prvom čitanju, Konačni prijedlog zakona dorađen je samo u nomotehničkom smislu.

Bez rasprave, članovi Odbora jednoglasno su (8 „za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KEMIKALIJAMA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora, odnosno u slučaju njezine spriječenosti dr. sc. Ivana Ćelića, potpredsjednika Odbora.

POTPREDSJEDNIK ODBORA
dr. sc. Ivan Ćelić