Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Konačnom prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 127

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 30. sjednici Odbora, održanoj  7. srpnja 2021. raspravljao je o Konačnom prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 127  koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. srpnja 2021. 

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Predstavnica predlagatelja uvodno je istaknula da je volonterstvo područje koje se iznimno brzo razvija, a važeći Zakon o volonterstvu (NN br. 58/07 i 22/13, u daljnjem tekstu: Zakon) u pojedinim dijelovima otežava provedbu novih inicijativa u volontiranju i ne prepoznaje volonterske centre kao značajan dio volonterske infrastrukture, koji imaju širok spektar zadaća, od kojih su najvažnije: razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, izobrazba građana, volontera i organizatora volontiranja na temu upravljanja volonterskim programima i osposobljavanja za koordinatora volontera, poticanje razvoja volonterstva te promocija prakse i vrijednosti volontiranja. 

U raspravi, naglašen je značaj Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, čiji je sastav i način imenovanja njegovih članova Zakonom određen, ali nije i imenovanje njihovih zamjenika, što je sada i učinjeno, a što su članovi Odbora pohvalili smatrajući da će ovakvo zakonsko rješenje doprinijeti većoj operativnosti. Također su naglasili važnost propagiranja volonterstva i što većeg uključivanja civilnog društva, kao nezamjenive karike u doprinosu i razvoju ove plemenite djelatnosti te povećanju stupnja aktivnog sudjelovanja građana u društvu. S tim u vezi, u Konačnom tekstu zakona u odnosu na tekst Prijedloga zakona izmijenjeni su članci 22. i 23., kojima se mijenjaju članci 21. i 22. Zakona o volonterstvu,  čime se broj predstavnika organizatora volontiranja i/ili organizacija civilnog društva koje se bave razvojem volonterstva povećava, što su članovi Odbora pohvalili.

Ujedno je imenovani član Odbora, predsjednik Hrvatske liječničke komore, ponovno postavio pitanje u vezi reguliranja volonterskog obavljanja liječničke djelatnosti, s obzirom na to da civilne udruge nisu zdravstvene ustanove te ne prepoznaju zdravstvenu djelatnost i zbog toga dolazi do određenih nejasnoća i teškoća u provođenju njihovog volontiranja. Smatra da je ovo pitanje trebalo urediti Zakonom, s čime se nije složila predstavnica predlagatelja, navodeći kao razlog nemogućnost određivanja i navođenja određenih profesija u ovom Zakonu, istaknuvši da i liječnici volontiraju u sklopu neke udruge, kao i svi ostali građani. 

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (8 „za“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.                                                                       


PREDSJEDNICA  ODBORA 
    
Renata Sabljar - Dračevac, dr. med.