Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 84. sjednici Odbora održanoj 22. siječnja 2020. raspravljao je o Izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. siječnja 2020. godine.

Odbor je raspravio o Uredbi o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnik Vlade Republike Hrvatske obrazložio je razloge zbog kojih je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti temeljem zakonske ovlasti. Naime, navedenom uredbom se radi osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite produljuje rok za nastavak rada zdravstvenih radnika - zakupaca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te omogućuje da ti zdravstveni radnici nastave rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

U kraćoj raspravi članovi Odbora prihvatili su obrazloženje razloga zbog kojih se produljuje rok za obavljanje rada, odnosno status zdravstvenih radnika u privatnoj praksi zakupom na 31. prosinca 2020., postavljajući također pitanje sankcioniranja za jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb, koje nisu okončale postupak donošenja odluka predstavničkih tijela o kriterijima za određivanje zakupnine, kao i za zdravstvene ustanove koje nisu donijele odluku Upravnog vijeća o iznosu zakupnine prema tim kriterijima te time nisu ostvarile pretpostavke za nastavak rada zdravstvenih radnika u privatnoj praksi u ordinaciji.

Nakon rasprave, članovi Odbora jednoglasno su (10 „za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje slijedeći

z a k lj u č a k

Prihvaća se Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora.                                                                                           

PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med.