Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2020. godinu

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 24. (elektroničkoj) sjednici Odbora, održanoj 19. svibnja 2021., raspravljao je o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2020. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pučka pravobraniteljica, aktom od 25. veljače 2021.

Odbor je o Izvješću pučke pravobraniteljice raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. temelji se na sveobuhvatnim podatcima prikupljenim kroz 4.894 predmeta po kojima je postupano, dok je novootvorenih 2.919, odnosno 16 % više u odnosu na 2019. godinu, što je u najvećoj mjeri posljedica epidemije koronavirusa i potresa koji su, prema mišljenju pučke pravobraniteljice, snažno utjecali na ljudska prava u Republici Hrvatskoj.

Najviše pritužbi zaprimljeno je u području zdravstva (328), radnih i službeničkih odnosa (306), diskriminacije (266) i pravosuđa (206), nakon čega slijede komunalne djelatnosti (167) koje su, zahvaljujući porastu od 49 %, po prvi put među pet najzastupljenijih. Najveći porast u području je graditeljstva i prostornog uređenja, čak 152 %, dok je najveći pad u području obiteljskog prava (32 %).

297 predmeta odnosilo se na epidemiju koronavirusa, pri čemu najveći broj u području radnih i službeničkih odnosa (69 predmeta ili 23 %) te zdravstva (54 ili 18 %). Ovi, takozvani „koronski“ predmeti čine 10 % sveukupno novootvorenih u 2020. godini, a vjerojatno bi ih bilo znatno više da su tijekom prvih mjeseci epidemije postojali uvjeti za njihovo redovito otvaranje, objašnjenje je pučke pravobraniteljice.

Članovi Odbora mišljenja su da je epidemija koronavirusa zahvatila i uvelike utjecala na sve aspekte ljudskih života, upozoravajući na važnost snažnog, umreženog i građanima dostupnog javnog zdravstva. Predsjednica Odbora posebno se osvrnula na dio Izvješća u kojemu je skrenuta pažnja da je najviše pritužbi zaprimljeno u području zdravstva (328), pritužbe građana na način obavljanja pregleda kod obiteljskih liječnika, pritužbe za otežan pristup zdravstvenim uslugama za vrijeme epidemije koronavirusa, podaci da je znatno manje osoba koristilo zdravstvenu zaštitu obiteljske medicine te poteškoće na početku epidemije oko pristupa liječenju i lijekovima, pogotovo kod kroničnih bolesnika čije su kontrole i terapije bile odgođene. Pozitivnim je ocijenila rasprave o izvješćima ovakve vrste, koje svakako imaju za svrhu unaprjeđenje ljudskih prava i poboljšanje svih segmenata određene problematike.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora odlučili su jednoglasno (13 glasova „za“) predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k

Prihvaća se Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. godinu.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.  


PREDSJEDNICA ODBORA
Renata Sabljar - Dračevac, dr. med.