Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj (2013. – 2020.) u kontekstu globalnog pokreta za klimu i pandemije COVID-19

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 24. (elektroničkoj) sjednici Odbora, održanoj 19. svibnja 2021., raspravljao je o Izvješću o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj (2013. – 2020.) u kontekstu globalnog pokreta za klimu i pandemije COVID-19, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pučka pravobraniteljica, aktom od 18. veljače 2021.

Odbor je o posebnom Izvješću pučke pravobraniteljice raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili posebno izvješće koje je temeljem ovlasti iz članka 16. stavka 2. Zakona o pučkom pravobranitelju podnijela pučka pravobraniteljica. Izvješće donosi analizu i ocjenu ostvarenosti prava na zdrav život u Republici Hrvatskoj od 2013. do 2020. godine, ukazujući na međusobnu uvjetovanost i povezanost ljudskih prava, posebice prava na zdrav život i prava na zdravlje, sa zaštitom okoliša i prirode te klimatskim promjenama. Pripremljeno je u vremenu globalnog pokreta za klimu i oporavka od pandemije koja se povezuje s uništavanjem prirodnih staništa te čijoj prevenciji pridonosi učinkovitija zaštita prava na zdrav okoliš, a njegov krajnji cilj jest učinkovita zaštita i unapređenje prava na zdrav život, kao i sustava zaštite ljudskih prava općenito, u Republici Hrvatskoj.

Izvješće je utemeljeno na podatcima iz ispitnih postupaka po pritužbama građana, građanskih inicijativa i udruga vezano uz zaštitu okoliša, prirode i javnog zdravlja, postupanje s otpadom, prirodne nepogode poput poplava i požara te klimatske promjene, zaštitu od buke, neionizirajuće zračenje, svjetlosno onečišćenje i druge probleme.

Predsjednica Odbora u svojim primjedbama slaže se s potrebom izrade izvješća ovakve vrste, smatrajući da bi sadržaji o pravu na zdrav život i o klimatskim promjenama trebali biti snažnije prisutni na svim razinama kako bismo i mladima, među kojima su i budući donositelji odluka, dali jasnu i snažnu poruku kako su očuvanje prirode i okoliša te zaštita života i zdravlja prioritet Republike Hrvatske. Također, podržava kontinuirano nadziranje ovlaštenika koji obavljaju stručne poslove zaštite okoliša, unapređenje praćenja kvalitete zraka, posebice emisije lebdećih čestica, te njihovo redovito ažuriranje i objavljivanje, a posebno je istaknula i važnost daljnjeg razvoja zdravstvene ekologije.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora odlučili su jednoglasno (13 glasova „za“) predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k

Prihvaća se Izvješće o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj (2013. – 2020.) u kontekstu globalnog pokreta za klimu i pandemije COVID-19.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.     


PREDSJEDNICA ODBORA
Renata Sabljar - Dračevac, dr. med.