Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

Odluka Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove o izostancima saborskih zastupnika

Na temelju članka 105. podstavka 9. Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine", br. 81/13., 113/16., 69/17. i 29/18. - u daljnjem tekstu: Poslovnik), u svezi Zakona o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, br. 31/20.) i Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020., Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove  Hrvatskoga  sabora, je na 48. sjednici održanoj 19. ožujka  2020. donio sljedeću


ODLUKU 

I.

Slijedeći načela iz Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom članak 6.a Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (“Narodne novine”, br. 55/00., 107/01., 86/09., 91/10., 49/11., 12/12. i 102/14. – Odluka USRH i 44/17. - u daljnjem tekstu: Zakon) primjenjivati će se na način da se svi izostanci zastupnika smatraju opravdanim.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se dok su na snazi izvanredne okolnosti.

KLASA: 121-01/20-01/03
URBROJ: 6521-18-20-01                                                                 
Zagreb, 19. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK ODBORA
Ante Sanader, v.r.