Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Prethodno mišljenje Odbora za informiranje, informatizaciju i medije u postupku utvrđivanja prijedloga kandidata za Povjerenika za informiranje

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na zajedničkoj sjednici s Odborom za Ustav, poslovnik i politički sustav, održanoj 13. studenoga 2018. godine kandidature za izbor Povjerenika za informiranje koje su Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav pristigle na temelju Javnog poziva za dostavu kandidatura za izbor Povjerenika za informiranje od 13. lipnja 2018. godine, a koje je taj Odbor uputio Odboru za informiranje, informatizaciju i medije dopisom od 27. rujna 2018. godine radi davanja prethodnog mišljenja, sukladno članku 36. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15.).

Nakon obavljenog razgovora s kandidatima zajedno s Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav, razmatranja prijava pristiglih na Javni poziv i rasprave provedene na zajedničkoj sjednici, održanoj 13. studenoga 2018. godine, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije većinom glasova ( sa 6 glasova ”ZA” i 1 ”SUZDRŽANIM” glasom) daje sljedeće

 

PRETHODNO MIŠLJENJE

 

Uvjete za izbor Povjerenika za informiranje utvrđenih člankom 37. Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15.) u postupku utvrđivanja prijedloga kandidata za izbor Povjerenika za informiranje ispunjavaju kandidati:

- mr.sc. DUBRAVKA BEVANDIĆ, dipl.iur.
- dr.sc. ZORAN PIČULJAN.

Za izvjestitelja na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav određen je dr.sc. Andrija Mikulić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Andrija Mikulić