Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Zaključak Odbora za informiranje, informatizaciju i medije vezano za izbor dva člana Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije s Liste kandidata za izbor četiri člana Programskog vijeća HRT-a

Na 30. sjednici Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora, održanoj 22. siječnja 2020. godine  na temelju članka 166. i članka 172. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno (s 11 glasova ”ZA”) je donesen sljedeći 

ZAKLJUČAK

Predlaže se Hrvatskom saboru da sukladno članku 271. Poslovnika Hrvatskog sabora ponovi glasovanje vezano za izbor dva člana Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije s Liste kandidata za izbor četiri člana Programskog vijeća HRT-a.

Obrazloženje:

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije 16. studenog 2018. godine objavio je Javni poziv za izbor 4 člana Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije zbog isteka mandata četiri člana. 12. srpnja 2019. godine provedeno je tajno glasovanje na kojem je od 151 zastupnika glasačke listiće primilo i glasovalo 89 zastupnika, a jedan listić bio je nevažeći, te je Hrvatski sabor donio je Odluku o izboru dva člana Programskog vijeća HRT-a kojom su u Programsko vijeće HRT-a izabrani Lidija Gašparović (79 glasova) i dr.sc. Zdravko Kedžo (81) glas. Ostali kandidati nisu dobili potreban broj glasova (većinu glasova svih zastupnika): dr.sc Josip Čerina (3 glasa),dr.sc. Franko Dota (3 glasa), dr.sc. Tvrtko Jakovina (25 glasova),Petar Lovrić (2 glasa), Želimir Mesarić (0 glasova), Aleksandar Milošević (54 glasa),dr.sc. Ivica Miškulin (34 glasa), Krešimir Planinić (1  glas), Tomislav Radić (1 glas) i dr.sc. Antun Vujić (7 glasova).

U članku 271. Poslovnika Hrvatskog sabora koji se odnosi na IZBOR I IMENOVANJA stavak 1. i 2. glase:

„ Ako prilikom glasovanja potrebnu većinu ne dobije broj kandidata koji se bira, glasovanje se ponavlja za kandidate koji nisu dobili potrebnu većinu.
U prvom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji su dobili manje od petine glasova nazočnih zastupnika.“

S obzirom da je petina od 89  17,8 glasova, a više od toga dobili su Aleksandar Milošević (54), dr.sc. Ivica Miškulin (34) i dr.sc. Tvrtko Jakovina (25), predlaže se da Hrvatski sabor ponovi glasovanje za ova tri kandidata. 


 
                        PREDSJEDNIK ODBORA

                              dr.sc. Goran Marić