34. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika  30., 31., 32. i 33. sjednice;
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu  i projekcija za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjem, podnose se i:  
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za  2023. i 2024. godinu, s obrazloženjem, za:      
            - Hrvatske vode,
            - Hrvatske ceste,
            - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
            - Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita,
            - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
            - Centar za restrukturiranje i prodaju,
            - Hrvatske autoceste,
            - HŽ Putnički prijevoz,
            - HŽ Infrastrukturu;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 203 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE VIJEĆA O RESTRUKTURIRANJU SUSTAVA UNIJE ZA OPOREZIVANJE ENERGENATA I ELEKTRIČNE ENERGIJE (PREINAKA) COM (2021) 563 – D.E.U. br. 21/009.