Pregled rada Hrvatskoga sabora od 17. siječnja do 15. prosinca 2017.

Hrvatski sabor od 17. siječnja do 15. prosinca 2017. održao je četiri plenarne sjednice u trajanju od 106 plenarnih dana. Raspravljeno je 378 točaka dnevnoga reda.

Doneseno je 125 zakona, od kojih je 50 usklađeno sa zakonodavstvom EU-a. Po hitnom postupku doneseno je 57 zakona, 44 zakona donesena su jednoglasno, a 14 prijedloga zakona je odbijeno. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 271 odluka, 77 izvješća, 2 plana, 4 mišljenja, 5 strategija, po jedan poslovnik, državni proračun i jedna izmjena i dopuna državnog proračuna te jedan zaključak.  
 
Tijekom aktualnoga prijepodneva Vladi je postavljeno 155 zastupničkih pitanja, a 296 pitanja upućena su joj u  pisanome obliku (ukupno 451 zastupničko pitanje).

Zaključno s raspravama održanima 5. prosinca 2017., zastupnici su se za riječ javili 12.374 puta, najviše za repliku i odgovore na repliku. Klubovi zastupnika zatražili su stanku tijekom zasjedanja 193 puta, a zastupnicima su izrečene 63 stegovne mjere.

pregled rada Hrvatskoga sabora 
aktivnost zastupnika  
zastupnička pitanja (poimenično)
zastupnička pitanja (po strankama)
stegovne mjere (po strankama)