Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir sudjeluje na stručnom skupu o temi: „Stočarstvo i njegova uloga u obnovi Banovine“

Sjeverovac, Sunja

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir sudjeluje u Edukacijskom centru Sjeverovac na stručnom skupu o temi: „Stočarstvo i njegova uloga u obnovi Banovine“ koji je nastavak stručnog skupa „Opstanak na Banovini 2020. - 2030.“. Skup se održava u organizaciji Lokalne akcijske grupe Una, LEADER mreže Hrvatske i OPG-a Džakula.