Održan okrugli stol Odbora za ravnopravnost spolova o temi "Žene ovisnice"

Zagreb - Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora održao je tematsku sjednicu – okrugli stol na temu "Žene ovisnice". Sjednica je održana u suradnji s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova te uz potporu Vladina Ureda za suzbijanje zlouporabe droga.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić uvodno je iznijela razloge održavanja okrugloga stola upravo na temu žena ovisnica. Ovoj problematici, rekla je Ljubičić, nije posvećena dovoljna pažnja, a za okruglim stolom okupljeni su najkompetentniji stručnjaci i predstavnici mjerodavnih institucija kako bi se o ovoj temi raspravljalo iz različitih perspektiva.

Dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić, savjetnica u Vladinu Uredu za suzbijanje zlouporabe droga, održala je prezentaciju o razlikama u obilježjima obitelji i obilježjima psihosocijalnog razvoja između žena i muškaraca ovisnika o drogama. Rezultati istraživanja, koje je provela 2008. - 2009. godine, potvrdili su hipotezu da obiteljski rizični čimbenici imaju značajan utjecaj na pojavu ovisnosti o drogama. Žene ovisnice, koje su sudjelovale u istraživanju i koje su većinom prvo ili jedino dijete u obitelji, materijalni status svoje obitelji ocjenjuju vrlo dobrim i odličnim, ali u velikom postotku navode doživljaj psihičke traume i stresa te zlostavljanje i nasilje u obitelji. 

Koordinatorica za ravnopravnost spolova u Ministarstvu socijalne politike i mladih mr. Sandra Baltak govorila je o ulozi Ministarstva u rehabilitacijskim programima za osobe ovisne o drogama, s posebnim osvrtom na žene ovisnice.

Prof. dr. sc. Slavko Sakoman s Klinike za psihijatriju KBC-a Sestre milosrdnice govorio je o velikom padu broja osoba koje se kao novooboljeli javljaju na liječenje od ovisnosti. Istaknuo je, među ostalim, potrebu standardiziranja postupaka u sustavu socijalne i zdravstvene skrbi kako bi se na najbolji način zaštitila prava majki ovisnica o drogama.

Predsjednica Humanitarne organizacije Zajednica Susret mr. Bernardica Juretić predstavila je programe tretmana i rehabilitacije žena ovisnica u terapijskim zajednicama, dok je načelnica Sektora za promicanje i zaštitu zdravlja u Upravi za zaštitu zdravlja Ministarstva zdravlja dr. Danica Kramarić iznijela podatak da su 2011. godine u sustavu liječenja bile 93 trudnice ovisnice.

Radovan Tatalović, voditelj Odjela za posebne programe tretmana u Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, izlagao je o provedbi tretmana ovisnica o drogi i alkoholu u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske.

Prof. dr. sc. Danijel Buljan, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Sestre milosrdnice, iznio je podatke o specifičnostima alkoholizma žena s obzirom na biološke razlike između žena i muškaraca.

Asistentica na Katedri Teorije i metode socijalnog rada Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu Ana Miljenović govorila je o ženama i alkoholizmu te njihovom liječenju u Klubovima liječenih alkoholičara. Podaci iz istraživanja pokazali su da čak jedna trećina žena nema obiteljsku podršku u liječenju od alkoholizma.

Dr. Lidija Hrastić-Novak, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje Grada Zagreba, osvrnula se na specifičnosti u tretmanu ovisnika u primarnoj zdravstvenoj medicini u Gradu Zagrebu, a dr. Danica Romac iz Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" istaknula je osnovne karakteristike žena ovisnica o psihoaktivnim sredstvima liječenih tijekom 2011. godine u Zavodu.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, na osnovi svih izlaganja, zaključila je da je u terapijskom tretmanu žena ovisnica potrebno uvažavati njihove specifičnosti, kojima je prilikom donošenja novih strategija i akcijskih planova potrebno posvetiti primjerenu pozornost.

Zaključujući okrugli stol, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Nansi Tireli zahvalila je svim sudionicima, izrazivši zadovoljstvo činjenicom da je predani rad stručnjaka doveo do smanjenja broja novoregistriranih ovisnika.

Autor: Odbor za ravnopravnost spolova/Služba za medije