5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Odbor za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić"

Djelokrug rada

U Zakonu o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br 76/93. i 11/94.) propisano je da Odbor za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić ima predsjednika i šest članova koje imenuje Hrvatski sabor iz reda istaknutih djelatnika u tehničkoj kulturi na prijedlog ministra kulture.
Jednog od članova Odbora imenuje Hrvatski sabor iz reda članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.

Članstvo