9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Povjerenstvo za fiskalnu politiku

Djelokrug rada

Na temelju članka 45. Poslovnika Hrvatskoga sabora (“Narodne novine” br. 81/13.) Hrvatski je sabor na sjednici 18. prosinca 2013., donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (“Narodne novine” br.156/13.). Osnovna zadaća Povjerenstva za fiskalnu politiku je razmatrati i procjenjivati primjenu fiskalnih pravila.

više

Članstvo

Predsjednica

Zamjenik predsjednice Povjerenstva:

  • dr. sc. Danijel Nestić, predstavnik Ekonomskog instituta Zagreb

Članovi:

  • mr. sc. Vesna Kasum, predstavnica Državnog ureda za reviziju
  • dr. sc. Maruška Vizek, predstavnica Ekonomskog instituta Zagreb
  • dr. sc. Vjekoslav Bratić, predstavnik Instituta za javne financije
  • dr. sc. Maroje Lang, predstavnik Hrvatske narodne banke
  • izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić, iz reda predstavnika ekonomskih fakulteta
  • doc. dr. sc. Zoran Šinković, iz reda predstavnika pravnih fakulteta

Kontakti

Administrativna tajnica
Zdenka Žugec
Telefon: 01/4569 427 
Faks: 01/6303 025 
e-mail: financ@sabor.hr