5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Savjet Spomen-područja Jasenovac

Djelokrug rada

U Zakonu o Spomen-području Jasenovac (”Narodne novine”, br.15/90., 28/90 i 22/01.) propisano je da se u cilju osiguravanja politike zaštite, uređenja, korištenja i prezentiranja Spomen-područja Jasenovac osniva Savjet Spomen-područja Jasenovac.
Savjet ima devet članova koji se imenuju na četiri godine. Po jednog člana kao svojega predstavnika u Savjet, imenuje i Hrvatski sabor.

Članstvo