7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Borislav Kovačić (SDP)

Kovačić, Borislav

Rođen je 13. studenoga 1949. u Zagrebu. Završio Gimnaziju u Križu (SSS - službenik).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

23.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je prestao mandat 20. lipnja 2014. povratkom izabranog zastupnika Rajka Ostojića na zastupničku dužnost
  • zastupniku je započeo mandat 6. ožujka 2015. kao zamjeniku zastupnice Vesne Fabijančić Križanić
  • zastupniku je započeo mandat 23. prosinca 2011. kao zamjeniku zastupnika Rajka Ostojića

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: