Odbor za ravnopravnost spolova

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o: a) Prijedlogu odluke o razrješenju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova; b) Prijedlogu odluke o imenovanju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 29. sjednici održanoj 23. listopada 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu odluke o razrješenju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova    i Prijedlogu odluke o imenovanju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 17. listopada 2019. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio, sukladno članku 112. Poslovnika Hrvatskog sabora, kao matično radno tijelo:

Predstavnica predlagatelja obrazložila je prijedloge. Naime, odredbom članka 20. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17), utvrđeno je da pravobranitelja/icu za ravnopravnost spolova imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

S obzirom da dosadašnjoj pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, Višnji Ljubičić, mandat ističe 28. listopada 2019. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. listopada 2019. utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, s danom 28. listopada 2019. godine, zbog isteka mandata. Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske je, na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, utvrdila i Prijedlog odluke o imenovanju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kojom se Višnja Ljubičić ponovno predlaže imenovati pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova.

Nakon kratke rasprave, u kojoj su članovi i članice Odbora izrazito pozitivnim ocijenili dosadašnji rad pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te podržali njezin ponovni izbor, jednoglasno su odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje:

Odluke o razrješenju Višnje Ljubičić dužnosti pravobraniteljice za ravnopravnost spolova zbog isteka mandata
Odluke o imenovanju Višnje Ljubičić pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova

Za izvjestitelje na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio Mariju Puh, potpredsjednicu Odbora.

POTREDSJEDNICA ODBORA:
Marija Puh