Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Provedba zaključka Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o izradi Prijedloga zakona o Spomen-području Goli otok - traži se postupanje

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora održao je raspravu na 41. sjednici, 29. siječnja 2014. godine, o provedbi zaključka o izradi Prijedloga zakona o Spomen-području Goli otok, donesenog na sjednici Odbora 14. prosinca 2005. te ponovno potvrđenog na sjednicama Odbora održanim 14. travnja 2010., 30. lipnja 2011. te 20. lipnja 2012. godine.

U raspravi je istaknuto da Odbor već u tri mandata poziva Vladu Republike Hrvatske da pripremi i u saborsku proceduru dostavi prijedlog zakona kojim bi se uredilo uspostavljanje Spomen-područja Goli otok, ali to pitanje i dalje nije riješeno.
Postupak je započeo inicijativom Udruge Goli otok „Ante Zemljar“ iz Zagreba, upućenom Odboru još 2005. godine. Na sjednici Odbora održanoj 14. prosinca 2005. godine iznesen je usuglašeni prijedlog Upravnog odbora spomenute Udruge, predstavnika Grada Raba, Primorsko-goranske županije, Udruženja hrvatskih arhitekata, Studija UP Zagreb i Multimedijskog centra Rijeka, a na sjednici Odbora tu ideju podržalo je i Hrvatsko društvo političkih zatvorenika.

Odbor je s tim u vezi jednoglasno usvojio zaključak kojim je pozvao Vladu Republike Hrvatske da u suradnji sa svim zainteresiranim stranama pripremi Prijedlog zakona o Spomen-području Goli otok. Od nadležnog Ministarstva kulture zaprimljeno je više očitovanja u vezi provedbe ovog zaključka. Jedan od problema u izradi prijedloga zakona bila je „nemogućnost identifikacije terena“, tj. obuhvata Spomen-područja iz razloga što na odgovarajući način nisu bile uređene zemljišne knjige i katastar za područje Golog otoka, a što je prema očitovanju nadležnog ministarstva iz 2007. bio preduvjet za upućivanje već izrađenog prijedloga zakona u proceduru. Naznačeni problem, kako je Odbor obaviješten, riješen je 2007. godine.

Međutim, i unatoč izvedenim pripremnim radnjama i obećanjima prijedlog zakona nije bio upućen u saborsku proceduru, pa je Odbor ponovno razmotrio ovo pitanje na sjednici održanoj 14. travnja 2010. i ponovno jednoglasno donio zaključak kojim se od Vlade RH tražilo da do 30. lipnja 2010. uputi u saborsku proceduru Prijedlog zakona o Spomen-području Goli otok. Kako niti na ovaj zaključak nije bilo reakcije, Vladi RH upućena je požurnica 1. srpnja 2010. Nakon toga Ministarstvo kulture izašlo je s idejom da se problem riješi u okviru Zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata (usvojen 4.3.2011.). Odbor se nije složio s takvom koncepcijom, smatrajući da se, kada je u pitanju Goli otok, ne radi samo o žrtvama ljudi koji su izgubili život u kaznionicama, već i o sustavu najgrubljeg kršenja ljudskih prava, s teškim posljedicama za logoraše, njihove obitelji i društvo u cjelini, pa spomen-područje treba biti koncipirano tako da posjetiteljima ukazuje na značaj trajne borbe za poštivanje temeljnih ljudskih prava, kako se ono što se događalo u tom vremenu, nikada više ne bi ponovilo.
 
S ciljem iznalaženja najprihvatljivijeg rješenja za obilježavanje spomen-područja Goli otok u Ministarstvu kulture 9. ožujka 2011. održan je sastanak svih zainteresiranih dionika u kojem su sudjelovali i predstavnici Odbora, ali niti nakon toga prijedlog zakona nije upućen u saborsku proceduru, pa je Odbor na sjednici održanoj 30. lipnja 2011. godine, ovo pitanje stavio još jednom na dnevni red i ponovno jednoglasno usvojio zaključak kojim je zatražio od Vlade Republike Hrvatske da temeljem dotadašnjih zaključaka Odbora i dogovora s održanih sastanaka u Ministarstvu kulture, žurno izvijesti Odbor o svemu poduzetom kao i da predloži zakonsko rješenje kojim bi se osigurala spomenička valorizacija Golog otoka i dostojno obilježio spomen na njegove žrtve.

Obzirom da i pored svega poduzetog do kraja tadašnjeg mandata tekst prijedloga zakona nije dostavljen u saborsku proceduru, Odbor je ovo pitanje ponovno stavio na dnevni red svoje 9. sjednice u ovom mandatu, održane 20. lipnja 2012. godine. U toj raspravi predstavnica Ministarstva kulture izvijestila je Odbor da je ministrica kulture upoznata sa svim aspektima ovoga pitanja. Posebno je istaknula činjenicu da je izrađena podloga za spomeničku valorizaciju Golog otoka koja obuhvaća sva povijesna događanja i različite inicijative koje su se u međuvremenu upućivale iz nevladinih udruga i udruga mladih. Osim toga, potvrdila je da je Nacrt prijedloga zakona o Spomen-području Goli otok izrađen, no da je osnovni problem pitanje koordinacije ministarstva koje se svako u svom dijelu trebaju uključiti u realizaciju ovog prijedloga, a najvažnije od svega je pitanje iznalaženje značajnih financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarenje. Odbor je i nakon te rasprave  jednoglasno usvojio zaključak kojim je zatražio od Vlade RH da u roku od 6 mjeseci u saborsku proceduru uputi Prijedlog zakona o Spomen-području Goli otok.

Kako niti nakon spomenutog zaključka od 20. lipnja 2012. godine u proceduru nije upućen traženi zakonski prijedlog, Odbor je pitanje zakonskog uređenja Spomen-područja Goli otok stavio na dnevni red svoje aktualne - 41. sjednice koja je održana 29. siječnja 2014. godine. Predstavnica Ministarstva kulture izvijestila je Odbor da se za upućivanje traženog zakona u proceduru mora provesti postupak uvrštavanja Golog otoka u popis kulturnih dobara Republike Hrvatske, o čemu odlučuje za to nadležno povjerenstvo, te da je taj postupak u tijeku i da bi trebao biti uskoro proveden, nakon čega bi se moglo ići na model sličan kao što je spomen-područje Petrova Gora, kao i da će Odbor biti obaviješten o  učinjenom.

Članovi Odbora izrazili su nezadovoljstvo sporošću postupka. Istaknuli su da se rad na ovom zakonu ne može tretirati kao obveza jedne Vlade RH, već se problem mora promatrati u kontinuitetu bez obzira na stranački sastav vlada u pojedinim mandatnim razdobljima, a u praksi ispada da svaka Vlada kreće ispočetka pa proces traje već više od 8 godina bez praktičnog rezultata. Naglašeno je da u Odboru oko ovog pitanja ni u jednom od tri mandata u kojima se raspravlja o navedenom zakonu nije bilo dvojbe. Bez obzira na stranačku strukturu, zaključci o ovom pitanju uvijek su donošeni jednoglasno. Odbor prihvaća činjenicu da smo kao društvo suočeni s iznimno teškom ekonomskom i financijskom situacijom, međutim od početka kada je u pitanju ovaj zakon Odbor se zalagao za iznalaženje rješenja u okviru već postojećih muzejskih i drugih za to nadležnih institucija, državnih tijela i tijela lokalne i područne samouprave, a na samom terenu da se ide na najnužnija ulaganja koja bi se mogla pokriti kroz gospodarsku/turističku valorizaciju cijelog projekta. Stalno odlaganje sve više otežava i poskupljuje projekt, objekti na terenu propadaju, a svjedoci i žrtve logora su sve malobrojniji. Zato je, kako je u raspravi naglašeno, potrebno maksimalno ubrzati donošenje ovog zakona.
 
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno usvojio sljedeći

ZAKLJUČAK

Poziva se Vlada Republike Hrvatske da žurno uputi u saborsku proceduru Prijedlog zakona o Spomen-području Goli otok, imajući u vidu da je inicijativa za donošenje navedenog zakona pokrenuta prije više od osam godina (2005. godine) kao i da su u tom razdoblju provedene sve potrebne pripremne radnje te da je izrađen Nacrt prijedloga zakona o Spomen - području Goli otok.

PREDSJEDNIK ODBORA
dr. sc.  Furio Radin