6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Izaslanstvo Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 3. sjednici 14. ožujka 2008. donio Odluku o izboru Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. 

Republika Hrvatska je postala punopravnom članicom Vijeća Europe 6. studenoga 1996. godine. Otada njezini predstavnici redovito sudjeluju u radu više od pedeset stalnih i ad hoc tijela Vijeća Europe, te na raznim stručnim skupovima u Strasbourgu, u zemljama članicama i u Hrvatskoj. Od ulaska u punopravno članstvo, hrvatski predstavnici redovito i aktivno sudjeluju na sastancima Odbora ministara (jednom godišnje sastaju se na razini ministara vanjskih poslova, a svakoga tjedna na razini veleposlanika - stalnih predstavnika zemalja članica pri Vijeću Europe).

Skupština se bavi aktualnim pitanjima međunarodne politike, kao i drugim pitanjima vezanim uz probleme suvremenih društava. Osnovne zadaće Parlamentarne skupštine Vijeća Europe su razvoj demokracije i zaštita ljudskih prava, što ona postiže aktivnostima usmjerenima na jačanje funkcioniranja pravnog sustava i pravne države, slobode medija, prosvjete, kulture, zaštite okoliša i demokracije na lokalnoj razini. Parlamentarna skupština Vijeća Europe savjetodavno je tijelo.