10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 1. sjednici 31. srpnja 2020. donio Odluku o imenovanju dva člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran.

Hrvatski sabor aktivno sudjeluje u radu Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, sljednice Parlamentarne skupštine Euromediteranskog partnerstva (EMPA) od 2010. godine. Ciljevi partnerstva su promicanje suradnje između država članica Europske unije, Europskog parlamenta i država južne obale Sredozemlja u okviru dijaloga o političkim, sigurnosnim, gospodarskim, socijalnim i kulturnim pitanjima.

Parlamentarna skupština Unije za Mediteran broji 280 članova, a okuplja zastupnike nacionalnih parlamenata država članica Europske unije, Europskoga parlamenta, parlamenata partnerskih država (Albanije, Bosne i Hercegovine, Monaka i Crne Gore) te parlamenata Alžira, Egipta, Izraela, Jordana, Libanona, Maroka, Tunisa, Turske, Sirije, Palestine i Mauritanije.

Parlamentarna skupština Unije za Mediteran djeluje plenarnim zasjedanjem jednom godišnje i radom u pet odbora: Odbor za političke poslove, sigurnost i ljudska prava; Odbor za gospodarska, financijska, socijalna i obrazovna pitanja; Odbor za promicanje kvalitete života i kulturu; Odbor za prava žena u euromediteranskoj regiji i Odbor za zaštitu okoliša, energetiku i vode. Hrvatski sabor član je Odbora za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava, Odbora za prava žene u euromediteranskoj regiji i Odbora zaštitu okoliša, energetiku i vode Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran. 
 

Kontakti

Ured za međunarodne i europske poslove
Snježana Ramljak, savjetnica u Odjelu za europske poslove 
Telefon: 01/6303 469 
Faks: 01/6303 369 
e-mail: snjezana.ramljak@sabor.hr  

Mario Straka, savjetnik u Odjelu za europske poslove
Telefon: 01/6303 539
Faks: 01/6303 369
e-mail: mario.straka@sabor.hr