Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu – od 14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019.  

Hrvatski sabor održao je od početka 9. saziva (14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019.) ukupno 12 plenarnih sjednica u ukupnom trajanju od 330 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 1295  točaka dnevnoga reda. 

Doneseno je 529  zakona, od kojih je 160 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku  doneseno je 218 zakona. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 629 odluka, 204 izvješća, 5 strategija, 6 planova, 11 mišljenja, 3 poslovnika, 3 programa, 3 proračuna i 3 izmjene proračuna, 7 zaključaka, 1 povelja i 1 deklaracija. 

U sklopu aktualnoga prijepodneva Vladi je postavljeno ukupno 2231 zastupničko pitanje, od čega 423 usmeno tijekom aktualnog prijepodneva, a 1808 u pisanome obliku.

Zaključno s raspravama održanima 12. srpnja 2019., zastupnici su se za riječ javili više od 35.000 puta, najviše za repliku i odgovore na repliku, a zastupnicima jer izrečeno 485 stegovnih mjera.  


Pregled rada u 9. sazivu 
Pregled rada 15. siječanj -12.srpanj 2019.
Polugodišnji komparativni prikaz
Aktivnost zastupnika 9. saziv
Aktivnost zastupnika 15. siječanj -12. srpanj 2019.
Zastupnička pitanja 9. saziv (poimenično)
Zastupnička pitanja 9. saziv (po strankama)
Stegovne mjere 9. saziv