Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko prima glavnog tajnika Koordinacije hrvatskih društava prijateljstva Andriju Karafilipovića i članove Koordinacije hrvatskih društava prijateljstva

dvorana Ivana Mažuranića