Na sjednici Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo raspravljeni prioriteti Vlade u području rada, zapošljavanja i mirovinskoga sustava

Zagreb – Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo održao je tematsku sjednicu "Smjernice i prioriteti politika Vlade Republike Hrvatske u području rada, zapošljavanja i mirovinskog sustava". 

Predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Mirando Mrsić uvodno je istaknuo aktivnu politiku zapošljavanja kao jedan od ključnih prioriteta zemalja članica Unije integriran i u ciljeve Strategije Europa 2020. Podsjetio je da je jačanje učinkovitosti aktivne politike na tržištu rada jedna od specifičnih preporuka Europske komisije unutar Europskoga semestra za Republiku Hrvatsku. 

U nastavku tematske sjednice ministrica rada i mirovinskoga sustava Nada Šikić s pomoćnicima osvrnula se na zatečeno stanje u ministarstvu s posebnim naglaskom na nedovršene procese te na dvojbe o Zakonu o minimalnim plaćama. Bilo je riječi i o primjeni Europskoga socijalnog fonda te prekidu plaćanja zbog nepravilnosti u sustavu. 

Uslijedilo je predstavljanje smjernica i prioriteta politika Vlade RH u području rada, zapošljavanja i mirovinskoga sustava. Vezano uz područje zapošljavanja istaknuti su uočeni problemi kao što su visoka stopa nezaposlenosti mladih, dugotrajno nezaposlenih i osoba starijih od 50 godina. Rješenje za uočene probleme predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava ponajprije vide u jačem povezivanju sustava obrazovanja s tržištem rada, unapređenju mjera aktivne politike zapošljavanja temeljem preporuka neovisne evaluacije kao i u prekvalifikaciji i dokvalifikaciji radnika. Uz sve navedene mjere za rast zapošljavanja izrazito je važna potpora gospodarskoga sustava, istaknula je ministrica Šikić. 

Nakon predstavljenih prioriteta i smjernica raspravljalo se, između ostalog, o demografskim problemima, gospodarskim reformama, iskorjenjivanju neisplate plaća, vrednovanju rada te o potrebi uspostavljanja jasne vizije razvoja RH za sljedećih nekoliko godina. 

Zaključno govoreći predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Mirando Mrsić preporučio je Ministarstvu proširenje politika vezanih uz rad i zapošljavanje u svrhu poboljšanja uvjeta u svijetu rada kao i uspostavu dijaloga u okviru svih interesnih skupina te dodao da će Odbor povremeno održavati tematske sjednice o svim važnim pitanjima iz područja rada, zapošljavanja i mirovinskoga sustava. 

Na sjednici su uz predstavnike Ministarstva rada i mirovinskoga sustava sudjelovali i članovi relevantnih udruga, sindikata, komora i stručne javnosti. 
 

Autor: Služba za medije