Održana tematska sjednica Odbora za poljoprivredu o provedbi Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020.

Zagreb - Odbor za poljoprivredu održao je tematsku sjednicu na kojoj su predstavnici Ministarstva poljoprivrede izvijestili o provedbi Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. i planiranim aktivnostima Ministarstva u 2018. godini.

Uz članove Odbora i predstavnike Ministarstva poljoprivrede, u raspravi su sudjelovali i predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske poljoprivredne komore i lokalnih akcijskih grupa. Raspravljalo se o razlozima smanjenja intenziteta zahtjeva korisnika za tip operacije 5.2.1. - Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala,  predugog trajanja administrativnih kontrola, problemima na koje su korisnici nailazili kod  podnošenja zahtijeva za štete u poljoprivrednoj proizvodnji i učinkovitosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Zbog primjene kriterija indeksa razvijenosti upozoreno je na podzastupljenost razvijenijih regija Republike Hrvatske u ostvarivanju prava na korištenje sredstava iz Programa. Pozvano je na regionalizaciju i sektorsko usmjeravanje pri planiranju budućih natječaja iz Programa, a osobito onih vezanih uz prerađivačku  industriju i predloženo smanjivanje postotka subvencioniranja korisnika u cilju povećanja broja korisnika. Predstavnice lokalnih akcijskih grupa zatražile su informacije vezane za provedbu raspodjele dodijeljenih sredstava i ukazale na potrebu aktivnije potpore Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Državna tajnica Marija Vučković podsjetila je na razlike između zahtjeva za štete na poljoprivrednom prinosu i trajno nastale štete na poljoprivrednom potencijalu korisnika, a  koje se financiraju iz različitih izvora. Savjetodavna služba u stalnom je kontaktu sa korisnicima, a prihvatljiva je šteta nastala od 1. siječnja 2014. godine. Istaknula je kako je značajno skraćeno vrijeme obrade zahtijeva za potporu te su HBOR i HAMAG-a otvorili financijske instrumente sa nižim kamatnim stopama za pomoć kreditiranju korisnika mjera iz Programa.

Pomoćnik ministra Krešimir Ivančić naglasio je kako je samo 5% sredstava iz Programa namijenjeno prerađivačkoj industriji, ali se ona može financirati i iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Ukidanjem kriterija indeksa razvijenosti, investicije bi se koncentrirale oko velikih gradova, što nije cilj Programa ruralnog razvoja. Ministarstvo poljoprivrede razmotriti će načine dodatne potpore lokalnim akcijskim grupama.

Autor: Odbor za poljoprivredu