Predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks na zajedničkoj sjednici dvaju seminara u organizaciji Europskog parlamenta

Zagreb - Seminari, koji se na teme reforme pravosuđa te parlamentarnog nadzora nad sigurnosnim službama u zemljama jugoistočne Europe održavaju 16. listopada 2006. u Zagrebu, imaju cilj pružiti potporu i pomoć zemljama jugoistoka Europe u provođenju reformi na putu prema EU, izjavio je predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks obraćajući se sudionicima dvaju seminara koji su svoj rad započeli zajedničkom sjednicom.

Aktivnosti Europskog parlamenta, parlamentarne skupštine Vijeća Europe i OESS-a, "među koje spada i organizacija ovih seminara, imaju jasnu namjeru i cilj: pružiti potporu i svekoliku pomoć zemljama jugoistoka Europe u zahtjevnoj zadaći provođenja reformi i institucionalne nadogradnje, zadaći koja je presudna u procesu prihvaćanja europskih standarda na putu približavanja Europskoj uniji", rekao je Šeks. 

Teme ovih seminara, nastavio je Šeks, na tragu su nastojanja da se parlamentarnim zastupnicima zemalja jugoistočne Europe pomogne na način da im se u što većoj mjeri približi spoznaja o tome koja je stvarna uloga parlamenata, odnosno pojedinih odbora i povjerenstva, u primjeni i nadzoru primjene prihvaćenih europskih standarda na važnim područjima reforme pravosuđa te parlamentarnog nadzora nad sigurnosnim službama.

"RH je reformu pravosuđa postavila u sam vrh svojih prioriteta, prepoznajući je kao kamen temeljac svog ukupnog unutarnjeg razvitka", istaknuo je Šeks. 

Što se tiče parlamentarnog nadzora rada sigurnosno-obavještajnih službi, "RH je uvažila potrebu jačanja transparentnosti i odgovornosti u radu sigurnosnog sektora i sigurnosnih službi" na preporuku Europske komisije i NATO-a i Sabor je u sklopu reforme tog sektora prihvatio koncept jačanja njegove parlamentarne dimenizije s glavnim ciljem: ojačati zakonodavnu, kontrolnu i nadzornu funkciju. 

Na kraju svog obraćanja predsjednik Sabora je istaknuo da je "cilj i interes Hrvatske imati susjedne države koje su odlučne slijediti put koji je prošla Hrvatska, europski put", te da je RH spremna podijeliti sva iskustva i znanja na putu približavanja EU-u sa zemljama u regiji. 

Voditeljica izaslanstva Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Doris Pack rekla je da parlamenti regije moraju pomoći ljudima koje predstavljaju u njihovom odnosu prema EU. Također je istaknula da parlamentarci moraju promovirati vrijednosti kao što su pomirba i poštivanje ljudskih i manjinskih prava. "Mislim da morate preuzeti kontrolu nad tim procesima. Europski parlament nudi pomoć kroz svoje aktivnosti u koje uključuje i Europsku komisiju ali se prije svega oslanjamo na vas, zemlje regije, jer je suradnja u regiji samo u vašim rukama", rekla je Pack. 

Predstavnik Parlamentarne skupštine OESS-a Robert Battelli kazao da su teme današnjih seminara dva ključna pitanja demokratskog društva, te da su vladavina prava i pravosuđe temelji svake funkcionirajuće demokracije.

U radu semninara sudjeluju zastupnici iz relevantnih odbora parlamenata zemalja jugoistočne Europe i predstavnici Europske komisije, Vijeća EU-a, OESS-a, OECD-a, Ureda visokog predstavnika za BiH i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

Organiziranje četiri seminara za zastupnike relevantnih odbora parlamenata jugoistočne Europe ove godine potaknuo je Europski parlament u okviru svog predsjedanja Trojkom Pakta o stabilnosti. Prva dva seminara, na temu reforma medija i parlamentarni nadzor proračuna, održana su u Bruxellesu.

Autor: Hina/Ured predsjednika Sabora