Saša Đujić sudjelovao na 4. forumu mladih parlamentaraca IPU-a u Ottawi

Ottawa - predsjednik Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji Saša Đujić sudjelovao je na 4. globalnoj konferenciji mladih parlamentaraca Interparlamentarne unije (IPU Forum of Young Parliamentarians), koja je održana u Ottawi 17. i 18. studenoga 2017.

Dvodnevna konferencija u organizaciji kanadskoga parlamenta i Interparlamentarne unije okupila je više od 130 parlamentaraca iz 55 zemalja koji su kroz razmjenu iskustava na panelima konferencije otvarali teme sudjelovanja mladih u političkim procesima kao novoj perspektivi u suočavanju s današnjim izazovima održivog razvoja, migracija, pristupa obrazovanju, ravnopravnosti spolova, zaštiti manjina i sprječavanju diskriminacije.
 
Forum mladih parlamentaraca IPU-a utemeljen je 2013. na temelju rezolucije Interparlamentarne unije „Sudjelovanje mladih u demokratskim procesima (Youth Participation in the Democratic Process)“ donesene 2010. na skupštini IPU-a u Bangkoku na prijedlog izaslanstva Hrvatskoga sabora.

Predstavnik Hrvatskoga sabora na ovogodišnjem forumu mladih parlamentaraca Saša Đujić susreo se s veleposlanicom Republike Hrvatske u Kanadi Maricom Matković.

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove