Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine, drugo čitanje, P.Z. br. 123

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 32. sjednici, održanoj 15. studenoga 2017. godine, Konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. studenoga 2017. godine.

Odbor je o predmetnom Konačnom prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnica Ministarstva financija osvrnula se na razlike Konačnog prijedloga zakona u odnosu na Prijedlog zakona te je naglašeno kako je između prvog i drugog čitanja došlo do promjene u odnosu na datum stupanja na snagu Zakona. Naime, proces pripajanja jednog tijela državne uprave drugom tijelu državne uprave jednostavniji je zbog samog proračunskog procesa, financijskog izvještavanja te knjigovodstvenih evidencija ako mu se pristupi s prvim danom u godini, a ne tijekom godine. Uvažavajući tu činjenicu, članak 10. mijenja se na način da propisuje kako je dan stupanja na snagu Zakona 1. siječnja 2018. godine. Isto tako, predstavnica predlagatelja pojasnila je da prijedlog zastupnika Peđe Grbina da se istovremeno s upućivanjem Konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine, u proceduru po hitnom postupku upute i izmjene Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine nije prihvaćen, jer je utvrđeno kako nije potrebno izmijeniti odredbe Zakona o naknadi, budući da Zakon već poznaje situaciju u kojoj je propisan pravni sljednik.

Bez rasprave, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno (7 glasova „ZA“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.