Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine, P. Z. br. 123

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 36. sjednici održanoj 15. studenoga 2017., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine, P. Z. br. 123, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. studenoga 2017.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

 

                                                                                                                                     PREDSJEDNICA
                                                                                                                         ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 
                                                                                                                                     Marija Jelkovac