Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, P.Z. br. 620

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 100. sjednici održanoj 5. lipnja 2019. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, P.Z. br. 620, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. svibnja 2019. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac