Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, P.Z.E. br. 95


1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 28. sjednici održanoj 28. travnja  2021.godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, P.Z.E. br. 95, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. travnja 2021. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da odredba članka 83. stavka 2. ima povratno djelovanje iz posebno opravdanih razloga.

4.    Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac