Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o vodama, P.Z.E. br. 129

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 35. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o vodama, P.Z.E. br. 129, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. srpnja 2021. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac