Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Umirovljeničkom fondu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 668

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 95. sjednici održanoj 18. travnja 2007., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Umirovljeničkom fondu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 668, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. travnja 2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku kao i da stupi na snagu danom objave u ''Narodnim novinama''.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

            Florijan Boras, dipl. pravnik