Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o otocima, P.Z. br. 413

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 68. sjednici održanoj 19. rujna 2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o otocima, P.Z. br. 413, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. srpnja 2018.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno pravno i nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

- članak 21. – u stavku 3. nije dopustivo utvrđivati da se pojedini akt donosi u suradnji dvaju ili više tijela

- članak 32. – u stavku 2. kada se propisuje da pojedini pravilnik donosi ministar potrebno je naznačiti da ih donosi uz prethodnu suglasnost (a ne mišljenje) drugog ovlaštenog ministra

- članak 47. – u stavku 2. dovoljno je samo naznačiti članak u kojem je propisano donošenje navedenog Pravilnika.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac