9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Marija Alfirev (SDP)

Alfirev, Marija

Rođena 10. prosinca 1961. u Šibeniku. Završila Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana socijalna pedagoginja). Doktorirala u polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti.

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.11.2017.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat 11. studenoga 2017. kao zamjenici zastupnika Ivana Klarina

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: