9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Natko Felbar (Most)

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

19.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 14. listopada 2016. kao zamjeniku zastupnika Vlahe Orepića
  • zastupniku je prestao mandat dana 19. listopada 2016. podnošenjem ostavke na zastupničku dužnost

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: