9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Mario Habek (NZ)

Habek, Mario

Rođen je 16. svibnja 1972. u Varaždinu. U Visokoj poslovnoj školi "Libertas" u Zagrebu završio specijalistički diplomski stručni studij Turističkog i hotelskog menadžmenta (stručni specijalist za turistički i hotelski menadžment, struč. spec. oec.). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata
Tajnica Kluba: Suzana Žunić
Telefon: 01/45 69 536
Faks: 01/45 69 473
e-mail: klubhns@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je dana 17. listopada 2018. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: