9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Romana Jerković (SDP)

Jerković, Romana

Rođena je 28. studenoga 1964. u Splitu. Završila Medicinski fakultet u Rijeci (VSS - doktorica medicine, doktorica biomedicinskih znanosti, sveučilišna profesorica). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske 
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065 
Faks: 01/4569 535 
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: