9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Ana Komparić Devčić (NZ)

Komparić Devčić, Ana

Rođena je 18. travnja 1976. u Rijeci. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (VSS - doktorica medicine, liječnica). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika
Tajnik Kluba: Slavko Rako
Telefon: 01/6303 355
Mob.: 098 462 827
e-mail: Strankaradaisolidarnosti.nz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnica je 14. prosinca 2018. prestala biti članicom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavila obnašati zastupničku dužnost kao nezavisna zastupnica

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: