Financijski izvještaji Hrvatskoga sabora od 2017. do 2022. godine

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2022. godinu

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2022. godinu (XLS)
Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2022. godinu - konsolidirano (XLS)

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. do 12. mjeseca 2022. (DOCX)
Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. do 12. mjeseca 2022. - konsolidirano (DOCX)

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2021. godinu

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2021. godinu (XLS)

Bilješke uz bilancu za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2021. (DOCX)
Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. do 12. mjeseca 2021. (DOCX)
Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. do 12. mjeseca 2021. - konsolidirano (DOCX)
Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. do 12. mjeseca 2021. (DOCX)
Evidencija zaprimljenih instrumenata osiguranja na dan 21. 12. 2021. (DOCX

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2020. godinu

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2020. godinu (XLS)
Bilješke uz bilancu za 2020. godinu (DOCX)
Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2020. godinu (DOCX)
Bilješke uz promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2020. godinu  (DOCX)

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2019. godinu

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2019. godinu (PDF)

Bilješke uz promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2019. godinu (PDF)

Bilješke uz bilancu za 2019. godinu (PDF)

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2019. godinu (PDF

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2018. godinu

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2018. godinu (PDF)

Bilješke uz bilancu za 2018. godinu (PDF)

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2018. godinu (PDF

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2017. godinu

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2017. godinu (PDF)

Bilješke uz bilancu za 2017. godinu (PDF)

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2017. godinu (PDF)