5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Odbor za pravosuđe

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za pravosuđe poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada sudova,
- osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnog odvjetništva,
- osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada prekršajnih sudova i drugih tijela ovlaštenih za vođenje prekršajnog postupka,
- ustrojstvo, djelokrug i način rada Državnoga sudbenog vijeća,
- davanje prethodnog mišljenja u postupku izbora i razrješenja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
- davanje prethodnog mišljenja o imenovanju i razrješenju Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske,
- davanje mišljenja Državnom sudbenom vijeću u postupku imenovanja i razrješenja sudaca,
- traženje pokretanja i provođenje postupka kandidiranja za članove Državnoga sudbenog vijeća i predlaganje za izbor Saboru,
- utvrđivanje postojanja razloga za razrješenje člana Državnoga sudbenog vijeća prije isteka vremena na koje je izabran i podnošenje prijedloga za razrješenje,
- traženje pokretanja postupka kandidiranja za članove Državnoodvjetničkog vijeća od strane Glavnoga državnog odvjetnika i dekana pravnih fakulteta,
- utvrđivanje kandidata za člana Državnoodvjetničkog vijeća iz reda Sabora,
- utvrđivanje postojanja razloga za razrješenje člana Državnoodvjetničkog vijeća prije isteka vremena na koje je izabran i podnošenje prijedloga za razrješenje,
- ustrojstvo, djelokrug i način rada javnog bilježništva,
- ustrojstvo i način rada odvjetništva,
- pitanja vlasničkih i drugih stvarnopravnih odnosa, obveznih i drugih građanskopravnih odnosa,
- uređivanje kaznenoga materijalnog i postupovnog prava te prekršajnog prava i izvršavanje kaznenih sankcija,
- pitanja amnestije i pomilovanja,
- uređivanje sudskih postupaka,
- druga pitanja pravosuđa.

Članstvo

Imenovani članovi

prof. dr. sc. Vlado Belaj, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
prof. dr. sc. Željko Horvatić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
prof. dr. sc. Mihajlo Dika, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Dragan Novosel, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Ivo Grbin, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti