5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Odbor za zakonodavstvo

O odboru

Djelokrug rada

- razmatra prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Sabor u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade,
- razmatra pitanja jedinstvene zakonodavne metodologije i druga pitanja bitna za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku usklađenost akata koje donosi Sabor,
- daje mišljenje o prijedlogu da pojedine odredbe zakona imaju povratno djelovanje,
- brine se o jedinstvu pravnog sustava i daje mišljenje o načelnim pitanjima izgradnje pravnog sustava ili jedinstvene primjene zakona,
- razmatra akte koje potvrđuje ili na koje daje suglasnost Sabor i o tome daje mišljenje,
- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove zakona i drugih akata koje donosi Sabor, kad je tim zakonima ili aktima za to ovlašten ili kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni,
- razmatra prijedloge za davanje vjerodostojnog tumačenja zakona ili drugog akta kojeg je donio Sabor,
- obavlja i druge poslove.

Članstvo

Imenovani članovi

prof. dr. sc. Dragan Medvedović, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
prof. dr. sc. Srećko Jelinić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
prof. dr. sc. Marinko Učur, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Goran Vojković, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
prof. dr. sc. Vera Jelčić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Meri Marić, iz reda predstavnika sindikata više razine
Jasminka Kulušić, iz reda predstavnika Udruge poslodavaca
Vladimir Lokmer, iz reda uglednih pravnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti