9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Marko Vučetić (NZ)

Vučetić, Marko

Rođen je 28. siječnja 1977. u Zadru. Završio Filozofski fakultet u Zadru i poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (VSS - profesor filozofije i povijesti, doktor humanističkih znanosti).

Kontakt:
Klub nezavisnih zastupnika
Tel: 4569-467
Fax: 6303-003
e-mail: KlubNZ@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: